VTI National Transport Research Database

ITS the Swedish way - Vienna 2012 (ITS the Swedish way - Vienna 2012)

  • Karlsson, Christer
  • ITS Intelligenta Transportsystem Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556655-6279
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-01-01 -- 2012-12-12 Registration number:
  • Vinnova 201200157
Abstract: Syfte och mål: I enlighet med ansökan är målet att stärka svenska positioner internationellt inom området "Ny teknik inom transportsektorn" ITS. Denna aktivitet är grunden för ett starkt svenskt deltagande på världskongressen inom ITS som 2012 hålls i Wien. Förväntade effekter och resultat: Etablera och driva en monter på kongressen! Informera om svenskt kunnande inom ITS. Stärka svenska företags och organisationers positioner internationellt. Långsiktigt att öka svenskt deltagande i olika internationella projekt. Planerat upplägg och genomförande: I samarbete med det svenska ITS-rådet ta fram en handlingsplan för aktiviteterna på Världskongressen i Wien. Handlingsplanen kommer att innehålla de olika delaktiviteterna som beskrivs i ansökan. Informera om aktiviteterna inom Sverige och internationellt. Genomföra aktiviteterna. Abstract: Be a partner in the Swedish activities and pavilion during the World Congress on ITS in Vienna in October 22-26, 2012. The projects main purposes is to: - market Swedish knowhow and products in the field of ITS and - to get information about international activities.
Item type:

Powered by Koha