VTI National Transport Research Database

Leverantörsstruktur för lättare fordon (fas 2) (Colloborations as an enabler for light weight vehicles (phase 2))

  • Holmkvist, Anders
  • Resident Engineering Company AB, Svenskt företag eller organisation, 556711-5158
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-09-01 -- 2013-06-30 Registration number:
  • Vinnova 201200878
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Öka samarbetet mellan underleverantörer för att skapa nya lösningar som ökar konkurrenskraften. Skapa nya samarbetsformer mellan Volvo och underleverantörer i Skandinavien. Stärka forskningsresultatens möjlighet att få effekt inom svensk industri. Hitta nyutvecklade teknologier och innovationer för lättviktskonstruktion inom svensk industri och forskning. Förväntade effekter och resultat: Nytt arbetssätt för en biltillverkare i en global bilindustri Viktreducering av ingående komponenter och system i kommande produkter. Ökad närvaro av skandinaviska leverantörer i Volvos produkter Möjlighet att underleverantörer via detta projekt kan öppna nya dörrar inom den internationella fordonsindustri och framförallt på den kinesiska marknaden. Ur ett akademiskt perspektiv kommer projektet att generera avsättning för forskningsprojekt mot ett skarpt projekt. Planerat upplägg och genomförande: För att nå maximal effektivitet i projektet genomförs projektet i workshopsformat inom sju huvudsakliga arbetsteam. Alla workshopar faciliteras av akademiska parter. Dessutom finns två stödjande arbetsteam som berör leverantörsstruktur och kravsättning/integration/gränssnitt. Workshoparna har i syfte att utnyttja samtliga deltagande parters samlade kompetens för att identifiera potentiella koncept för vidare utveckling till komponent och systemlösningar i ett komplettbilsperspektiv . Abstract: The project is a co-operative project between FKG and Volvo together with a large number of Scandinavian suppliers within the automotive industry. There is a clear focus within the project on new collaboration forms to enable new system solutions that will lead to dramatic reduction of weight on components and complete vehicle.
Item type:

Powered by Koha