VTI National Transport Research Database

Förstudie: Akademiskt fordonsdynamiklab (Prestudy: Academic Vehicle Engineering Lab)

  • Wahlberg, Niklas
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-04-16 -- 2012-10-30 Registration number:
  • Vinnova 201201123
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Inom det akademiska området fordonsdynamik finns ett stort behov av tillgång till provbilar, verkstäder samt provbanor. Projektet syftar till att sammanställa behovet från CTH, KTH och LTU samt föreslå hur TSS kan underlätta akademins tillgång till de ovan nämnda behoven. Förväntade effekter och resultat: Sammställning av behov samt ett förslag på fortsättning Planerat upplägg och genomförande: Chalmers leder projektet och intervjuar övriga partners Abstract: There is a lack of resources to prepare and drive vehicles for research/development/education purpose. For subjects as Vehicle Dynamics there is a very clear need to drive, measure and control of real vehicles at test tracks. Also experiments in simulators. Probably also other subjects have such needs, or would benefit from it.
Item type:

Powered by Koha