VTI National Transport Research Database

Utredning rörande finansieringsmöjligheter av testinfrastruktur (Financing test infrastructure)

  • Wahlberg, Niklas
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-11-01 -- 2012-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201103602
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Utredningen skall kartlägga möjligheter och regler för finansiering av testinfrastrukturer både nationellt och inom EU samt ge exempel på anläggingar som erhållit stöd (tex Idiada).Uppdraget skall inte enbart inkludera offentlig finansiering utan även privat finansiering. Förväntade effekter och resultat: En rapport med de möjligheter för finansiering av testinfrastruktur som finns Planerat upplägg och genomförande.Utredningen genomförs som konsultuppdrag och projektleds av Peter Öhman. Avrapportering till TSS operativa styrgrupp. En arbetsgrupp bestående av TSS intressenterna kommer att bildas för att påbörja arbetet, välja konsult samt stödja uppdragets genomförande. Abstract: The investigation shall identify opportunities and rules for the financing of the test facilities both nationally and in Europe and provide examples of the test facilities that have received support (eg IDIADA). The mission will not only include public funding but private funding
Item type:

Powered by Koha