VTI National Transport Research Database

Planering av nationell testplats för kortdistanskommunikation (verklighet) (Planning of a national test site for ITS)

  • Wahlberg, Niklas
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-10-01 -- 2012-09-30 Registration number:
  • Vinnova 201103605
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Med hjälp av EU-projekt har TSS lycktas bygga upp en testinfrastruktur för kortdistanskommunikation mellan fordon och infrastruktur. I dagsläget är dessa lokaliserade till Göteborg och stödjer CALM-standarden. För att kunna attrahera nya EU-projekt samt driva nationella samverksprojekt måste testplatsen både uppgraderas (t ex G5-protokoll) samt utökas geografiskt (Södertälje och Norr). Projekt syftar att ta fram en plan för hur denna uppgradering och utbyggnad skall ske. Förväntade effekter och resultat: En plan innehållande tid, teknik och placering för en utbyggnad av en nationell testmiljö av infrastruktur till fordonskommunikationsutrustning Planerat upplägg och genomförande: TG ITS leder arbetet och samlar intressenter till samråd. Särskild hänsyn tas till EU-standardisering i frågan Abstract: In order to attract new EU projects, and to construct national projects the current ITS test site must both be upgraded (e.g. G5 protocol) and expanded geographically (Södertälje and North). The project aims to develop a plan for the upgrade and expansion to take place.
Item type:

Powered by Koha