VTI National Transport Research Database

Uppdatering Klusterrapport (Swedish vehicle industry 2010)

  • Wallman, Stephen
  • FKG - Fordons Komponent Gruppen AB, Svenskt företag eller organisation, 556332-5181
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-12-01 -- 2012-06-30 Registration number:
  • Vinnova 201104040
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Sammanställa data för fordonsindustriklustret uppdaterat t o m 2010. Förväntade effekter och resultat: Sprida fakta om det svenska fordonsklustret inklusive utvecklingen från 2005 till 2010. Referensdata för 2005, Vinnova analys VA 2007:5 Planerat upplägg och genomförande: Identifiera vilka företag i Sverige som ingår i fordonsklustret, klassifiera dem med hänsyn till storlek, produkt och geografisk region. Arbetet genomförs i samarbete mellan relevanta aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och branschorganisationer. Abstract: The projekt shall result in an uppdate through 2010 of the Swedish automotive industry including characterization in size, product delivered and geografic region.
Item type:

Powered by Koha