VTI National Transport Research Database

Nanomaterial för framtida generationers litium-svavelbatterier (Nanomaterials for future generation lithium sulphur batteries)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-12-15 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201104073
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Ett litium-svavelbatteri med hög energitäthet (mer än 400 Wh/kg) ska skapas i samarbete mellan Uppsala universitet/Scania, Tyskland och Österrike. Sveriges roll är att utveckla och testa nya elektrolyter och genomföra elektrolytkaratärisering som ger batteriet en hög livslängd och en bra cyclingsbarhet. Efter tre år ska en fungerande prototyp lanseras. Projektet sker inom ramen för det europeiska samarbetet Era Net Transport. Förväntade effekter och resultat: Katoder med stabila kapaciteter på 600 mAh/g, och elektrolyter med litiumjonledningsförmåga på mer än 10-4 S/cm samt till slut ett prototypbatteri med en energitäthet på mer än 400 Wh/kg ska skapas. Batteriet ska ha ett cykelliv på mer än 100 cykler. Planerat upplägg och genomförande: Uppsala ska starta med att ta fram polymer- och jonvätskebaserade elektrolyter som ska testas med kol-svavelkatoder som utvecklas i Tyskland. I Österrike kommer själva prototypcellerna tas fram. Scania bidrar både med materialkaraktärisering och kunskap om hur prototyper ska testas för att motsvara kraven från fordonsindustrin. Abstract: A lithium-sulphur battery will be developed with a high energy density of more than 400 Wh/kg. Uppsala University and Scania will develop the electrolyte and make materials characterisations, Germany will provide the sulphur-carbon cathodes with a capactiy of more than 600 mAh/g and Austria will make the cell design and prototyping.
Item type:

Powered by Koha