VTI National Transport Research Database

SSPA Ulysses (SSPA Ulysses)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-01-01 -- 2013-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201100562
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål Syftet med projektet är att studera effekterna av att reducera fartygs hastighet för att reducera koldioxidutsläpp jämfört med 1990 års nivåer. För 2020 är målet 30% reduktion och för 2050 80%. För att nå detta mål kommer olika tekniker att studeras, bl.a. att använda vinden som hjälp för framdrift. Projektet kommer att fokusera på tank och bulkfartyg då 60% av världsflottan består av dessa fartyg. Förväntade effekter och resultat Den huvudsakliga förväntade effekten av studien är att visa att det är både kommersiellt och tekniskt möjligt att framföra fartyg i låga farter. Det största tekniska problemet är att klara svåra väderförhållanden med en reducerad maskinstyrka ombord. Även i normalt väder kommer just vågmotståndet att spela en större roll än normalt. Det huvudsakliga resultatet blir ett förslag på en konstruktion för år 2020. Planerat upplägg och genomförande Projektet är upplagt att genomgå tre faser. Fas 1 berör existerande fartyg. Här är tanken att sänka farten till ca 10 knop. I fas två kommer en konstruktion av ett fartyg tänkt att byggas 20202 tas fram. Farten här kommer att ligga runt 7-8 knop. I den sista mer visionära fasen skissas ett fartyg för år 2050. Här kan farten ha gått ner till ca 5 knop. För att klara koldioxidmålet kommer troligtvis vindpropulsion spela stor roll. Abstract: The objective of ULYSSES is to demonstrate that the efficiency of the world fleet can be increased to a point where the following CO2 targets are met : 1) Before 2020, reducing greenhouse gas emissions by 30% compared to 1990 levels, 2) Beyond 2050, 80%. ULYSSES focuses on bulk carriers and tankers as these ship types produce 60% of the CO2 from ocean-going vessels . The target speeds will be: Phase I - Existing vessel in 2020: about 10 knots, Phase II - New vessel built in 2020: about 7.5 knots and Phase III - New vessel built in 2050: about 5 knots
Item type:

Powered by Koha