VTI National Transport Research Database

Styrsystem med aktiv säkerhet i tunga fordon (Steering of heavy vehicles with active safety)

  • IJkema, Jolle
  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-01-01 -- 2012-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201002097
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Syftet med projektet är att utforska lastbilsunika möjligheter med aktiv styrning som kan höja trafiksäkerhet. Projektet kommer att ta fram en demonstrator där vi kan lära oss mer om lastbilsspecifik funktionalitet som till exempel: - vältgränsindikering genom ökat rattvinkelbehov eller ökat rattmoment, - sidvindskompensering som förhindrar avåkning eller, - artificiell understyrning för drivaxeldäck med bättre tractionegenskaper. Förväntade effekter och resultat: Förväntat resultat från denna forskning är kunskap om vilken funktionalitet som kommer att göra nytta inom aktiv styrning och framförallt hur den skulle kunna utformas. För tunga fordon finns det unika problem som behöver adresseras. En typisk kunskap från detta projekt skulle kunna lyda: "Med hjälp av aktiv styrning kan vi varna föraren om närmande av vältgräns. Det gör att han kör lugnare i dessa situationer. Funktionen realiseras bäst genom att göra styrningen tyngre strax innan vältgränsen". Planerat upplägg och genomförande: Projektet har redan tillgång en demonstrator för aktiv styrning genom momentöverlagring och kommer att ta fram en för vinkelöverlagring i egen regi. Med hjälp av dessa demonstratorer blir det möjligt att implementera några algoritmer som har potential att göra tunga fordon säkrare. Detta ska utvärderas genom praktiska förarprov med de metoder som föregående projekt har tagit fram. Abstract: The project aims to investigate to possibilities of active steering that are unique to heavy vehicles. Examples of this kind of unique functionallity is roll-over threshold indication through the steering wheel or side wind compensation. The project will perform driver experiments using demonstators of both angle and torque overlay. The project will give us knowledge to build future active steering in heavy commercial vehicles with functionality that cannot be found in the active steering systems avialable in passenger cars.
Item type:

Powered by Koha