VTI National Transport Research Database

Metod- och verktygsutveckling för HMI - METOHMI_C (HMI Methods & Tools Development - METOHMI_C)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2010-01-01 -- 2013-12-31 Registration number:
  • Vinnova 200904835
Subject(s):
Item type:

Powered by Koha