VTI National Transport Research Database

Rorsman (Helmsman)

  • Hellsten, Mikael
  • Mikeal Hellsten AB, Svenskt företag eller organisation, 556553-2727
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-07-01 -- 2012-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201101802
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Projektet syftar till att utveckla styrdesign, dynamisk analys och styralgoritmer för nivellering av 6-hjuligt chassi byggt på cylindrar med 80 cm arbetsområde för nivåutjämning i lutande terräng samt aktiv reglering av hjulboggier för körning på ojämn mark och över hinder. Målet är att en prototyp som byggs skall ha kapacitet att arbeta effektivt och säkert. Att systemen är hållbara, tillförlitliga och så snabba att fordonet finner attraktion på marknaden. Förväntade effekter och resultat: Effekten blir i form av minskat antal vägolyckor i samband med arbeten i vägarnas sidoområden, reduktion av avstängningar och omledningar av trafik vid motsvarande arbeten och ökad tillväxt av svensk fordonsindustri. En fordonstillverkning som på 10 år innebär ett betydande tillskott till svensk fordonsindustri. Planerat upplägg och genomförande: Modell och virtuell prototyp av fordon inkl chassi, teleskopben och hjul implementerad i fysikmotorn AgX från Algoryx Lågnivåstyrning av enstaka teleskopben Högnivåstyrning för levellerat chassi i lutande terräng Högnivåstyrning för framdrift i ojämn terräng emumlerad boggi. Ta fram kravbild på sensorer (cylinderutskjut, hydraulikoljeflöde och/eller tryck, gyro) Lågnivå- och högnivåstyrning implementeras i Simulink för styrning av virtuellt fordon simulerat med AgX Anvisningar för överföring från virtuell prototyp till fysiskt fordon Abstract: The present project aim to develop the electronic architecture in which control functions will be coordinated with safety functions and driver interaction. To reach this aim control algorithms for chassis leveling in sloping terrain and active control of wheel bogies for driving in rough terrain and over hurdles need to be developed.
Item type:

Powered by Koha