VTI National Transport Research Database

HMI för aktiv säkerhet del 2 (Active safety HMI part 2)

  • Nåbo, Arne
  • Saab Automobile AB, Svenskt företag eller organisation, 556258-8912
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-09-22 -- 2012-06-30 Registration number:
  • Vinnova 201103640
Subject(s): Abstract: Syfte och mål Syften: 1) Att utveckla ett varningskoncept för aktiv säkerhet som omfattar flera system. Konceptet skall; a) anpassa varningar till förartillstånd och till körsituation, b) hantera varningar från flera system genom att samordna och prioritera c) vara utformad så att föraren agerar korrekt och utan att upplevas störande. 2) Att anpassa varningssystemet till verkliga körförhållanden genom omfattande provning i fält. Målet är att erhålla ett varningssystem som ger optimal effektivitet med hög användaracceptans och som inte upplevs störande för förare eller passagerare. Förväntade effekter och resultat Effekter: Ett varningssystem med hög acceptans och som ger ett korrekt förarbeteende kommer att bidra till ökad effekt av aktiva säkerhetssystem samt dess användning, vilket bidrar till att öka trafiksäkerheten. Resultat: En personbil utrustad med ett adaptivt varningssystem för sömn, distraktion, avåkning och kollision. Bilen är körbar på allmänna vägar. En förarmiljö i Saabs körsimulator med samma funktioner som i bilen. Till denna utvecklas scenario för utvärdering. En komplettering av befintlig databas för sömniga och distraherade förare genom datainsamling på motorväg. Planerat upplägg och genomförande Saab är projektledare och bidrar med bil och körsimulator. Autoliv bidrar med aktiva säkerhetssystem och loggningsutrustning samt installation i bil. VTI bidrar med provningsresurser för sömniga förare. Gemensamt utvecklas funktionalitet för varningssystemets ingående funktioner. Gemensamt genomförs fältprov och dataanalys där förarens tillstånd och körbeteende behandlas. Resultatspridning kommer att ske dels till deltagande parter, dels till FFI-programmet och dess seminarier. Abstract: Future vehicles will have multiple active safety features and will issue warnings when safety margins are exceeded, prompting the driver to take action. Thus, the overall safety performance very much depends on the effectiveness of the interface (HMI) between the safety system and the driver. This project is about to design warnings in order to be effective and with high acceptance. Timing of warnings as well as their modality and strength are important factors. System design will be done by using Saab driving simulator and test and evaluation will be done in field tests.
Item type:

Powered by Koha