VTI National Transport Research Database

Webbplats för TRANSAM (Website for TRANSAM)

  • Sandstedt, Birgitta
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-06-01 -- 2012-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201201623
Subject(s): Abstract: Syfte och mål Syftet är att skapa en webbplats för TRANSAM i anslutning till Transguide www.transguide.org. Den ska innefatta en beskrivning av vad TRANSAM är, kort presentation av myndigheterna, ge användarna information om vilka pengar som finns att söka(utlysningarna) samt informera om andra aktuella aktiviteter (´på gång´). Förväntade effekter och resultat Förväntat resultat är att TRANSAM ska få en plattform för gemensam information i anslutning till Transguide där information om projekt och publicerade resultat finns sökbar. Detta förenklar t ex för dem som tidigare har behövt leta efter informationen på respektive myndighets hemsida. Planerat upplägg och genomförande Ett första utkast presenteras på TRANSAM:s styrgruppsmöte. Efter godkännande av förlaget byggs webbplatsen. TRANSAM bidrar med texter som sedan bearbetas och kompletteras av BIC. På TRANSAM:s första styrgruppsmöte i höst 2012 presenteras en dummy. När webbplatsen godkänts publiceras den i Transguide www.transguide.org Abstract: The aim is to create a site for TRANSAM in connection to Transguide www.transguide.org. It shall include a description of what TRANSAM is, give a short presentation of the authorities, provide users with information about calls and inform about other relevant activities ("news").
Item type:

Powered by Koha