VTI National Transport Research Database

Räddningskedjan: utformning av räddningstjänststrategi baserad på E-fordons riskfaktorer (E-vehicle safe rescue: development of rescue strategy based on risk factors concerning E-vehicles)

  • Sturk, David
  • Autoliv Development AB, Svenskt företag eller organisation, 556070-0543
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2012-05-01 -- 2014-04-30 Registration number:
  • Vinnova 201200032
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Fordonsbatteriskadeforskning med syfte att kartlägga krasch- och andra haveriscenarier samt föreställda risker och ”icke-risker”. Resultatet av denna forskning kommer ligga till grund för utformandet av ett kunskapsdokument och ett webbaserat grund- och vidareutbildningsmaterial för svensk räddningstjänst till krasch och haverihändelser involverande el- och elhybridfordon. Förväntade effekter och resultat: Konkret och direkt tillämpningsbar fordonsbatteri-skadeforskning. Kartläggning av fordonsbatterisystems haveri-respons. Generera spetskompetens kring el- och elhybridfordons säkerhet i händelse av krasch och därpå följande händelser. Kartläggning och konkretisering av både risker och ”icke-risker”. Kunskaps- och insatsstrategidokument för svensk räddningstjänst. Webbaserat utbildningsmaterial för svensk räddningstjänst Planerat upplägg och genomförande: WP1 Teknik WP1.1-1.3 Omvärldsanalys - Teknik; Generera kunskapsunderlag kring teknik och kemi för WP2 WP 1.4 Analys av krockmönsterstudie (från WP2.1) och Case Studies WP 1.5-1.6 Krasch simuleringar och fysisk krasch- och haveriprovning WP 1.7 Utvärdering WP2 Räddningsinsats WP 2.1 Kollisionsstatistikstudie/Krockmönster WP 2.2 Omvärldsanalys Räddningsinsats; samt utveckling av taktik, metoder och materiel WP 2.3 Kunskapsdokument WP 2.4 Webbaserat utbildningsmaterialAbstract: Vehicle Traction Battery Abuse Condition Research. The aim is to map out crash and other failure scenarios as well as evaluate expected risks and myths related to safety of E-vehicles. The outcome and results from this research will form the basis for the development of educational documents and webb based courses for rescue personnel, providing them with fundamental knowledge on E-vehicle safety and rescue tactics when encountering a crashed E-vehicle.
Item type:

Powered by Koha