VTI National Transport Research Database

NGHVT: nästa generations högvoltstopologi (NGHVT: next generation high voltage topology)

  • Sjöberg, Sven
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2011-03-01 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201002837
Subject(s): Abstract: Syfte och mål Syftet med projektet är att möjliggöra ett generationsskifte, en kommersialisering och plattformsanpassning av de komponenter som är anslutna till hybridbilars högspänningsnät med undantag av batterisystem - med fokus på drivsystem, laddsystem samt DC-bussen i sig. Mål: Att med sikte på 2017 - Reducera högspänningskomponenters totalkostnad, vikt och volym med 25 %. - Öka systemets verkningsgrad med fem procent - och därmed möjliggöra en CO2 reduktion med 12% på flottbasis Förväntade effekter och resultat - Förhöjd beställarkompetens genom modellbaserad utveckling och leverantörsutveckling. - Synergieffekter genom intensifierat samarbete med utvalda leverantörer samt med experter inom det västsvenska kompetensklustret - Uppgraderade specifikationer och beställningsunderlag för högspänningskomponenter med fokus på drivsystem och laddsystem - Förbättrade och standardiserade simuleringsmodeller av batterisystem med avseende på problemparametrar såsom noggrannhet, temperatur, laddningsstatus, etc. Planerat upplägg och genomförande Huvudaktiviteter i projektet är: - litteraturstudie och inventering av simuleringsmodeller - utvärdering och utveckling av leverantörer av högspänningskompenter och system - utveckla och integrera simuleringsmodeller för högspänningsnät, drivsystem samt nätladdningssystem som passar in tillsammans med närliggande simuleringsprojekt - se till att nya riktlinjer för utveckling av högspänningssystem passar VCC:s alla bilstorlekar och typer Abstract: In order to significantly reduce fleet CO2 emissions by high-volume production of electrified cars, the system cost, weight and volume of the components connected to the car´s high-voltage grid life time cost of the battery system needs a 25% cut by 2017. Objectives: - increased know-how, primarily in the areas of on-board DC grids, electric drive systems, and grid charging systems, - benchmark and develop selected suppliers, - develop improved and standardized simulation models as well as upgraded specifications and design guidelines within the areas above
Item type:

Powered by Koha