VTI National Transport Research Database

iQDrive: vägen mot autonoma fordon (iQDrive: towards autonomous vehicles)

  • Andersson, Jon
  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2010-07-01 -- 2013-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201001161
Subject(s): Abstract: Syfte och mål Projektet skall ligga till grund för en stärkt trafiksäkerhetsutveckling baserad på allt mer autonoma fordon. Vidare skall projektet också skapa förbättrade relationer mellan näringsliv och akademi tack vare nära samarbeten samt skapa förutsättningar för svensk fordonsindustri att stärka sin konkurrenskraft inom fordonssäkerhetsområdet där svenska fordon idag har en stark ställning. Förväntade effekter och resultat Kunskapen förväntas också ligga till grund för att skapa forskningsplattformar inom de berörda områdena. Forskningsplattformarna skall därefter möjliggöra tester med riktiga fordon. Med hjälp av den ökade kunskap och förståelse iQDrive innebär finns verktygen för att i ett senare skede skapa demonstratorer. Planerat upplägg och genomförande De fem arbetspaketen består av projektledning, trafiksituation, fordonsstyrning och geometri, HMI och förstudie: VRU. Dessa kommer tillsammans att utgöra en grund utifrån vilken en forskningsplattform kan skapas. Detta kommer i ett senare skede göra det möjligt att skapa demonstratorer som automatisk undanmanöver för tunga fordon och innovativa HMI för yrkesförare. Abstract: Every year in Sweden, approximately 100 people are killed in accidents where heavy vehicles are involved. Passive safety systems are not enough and the need for active systems is obvious. The iQDrive project is intended to be a knowledge building tool which enables more safe and effective transport solutions in the future, thanks to vehicles with a continuously increased level of autonomy.
Item type:

Powered by Koha