VTI National Transport Research Database

Medverkan i InterregIVB Östersjö projektet East West Transport Corridor II (EWTCII) (Participation in InterregIVB Baltic Sea project East West Transport Corridor II (EWTCII))

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-06-09 -- 2012-06-09 Registration number:
  • Trafikverket 2010/12391
Subject(s): Online resources: Abstract: East West Transport Corridor II (EWTCII) är ett projekt med stöd från EU:s transnationella program InterregIVB. Projektet behandlar transportkorridoren Vilnius - Esbjerg med förgreningar i södra Östersjöområdet. Syftet är att utveckla EWTC till en grön transportkorridor genom ökad miljömedvetenhet i samtliga aktiviteter inom korridoren. Stödja ett skifte från väg till järnväg, effektivisera vägtransporter och att experimentera med innovativa transportlösningar och intelligenta transport system (ITS). Lead partner är Region Blekinge. 31 partner från fem länder medverkar. Projektansökan tillstyrktes juni 2009 och löper under tre år. Vägverket SSÖ söker i denna ansökan delfinansiering för medverkan i projektet. Vägverkets medfinansiering genererar ett EU-bidrag med faktor tre. Vägverkets medverkan består av flera enheter förutom SSÖ (SSK, Ssu, Nationella tjänster) och preciseras nedan. Projektet innehåller följande arbetspaket: - Utveckling och konkretisering av EU-kommisionen idekoncept för ”Gröna transportkorridorer" - Affärsmöjligheter och järnvägstransporter - Hamn och terminalutveckling - Kapacitetsbyggande och kunskapsstöd. Vägverket är involverat i delprojekt kring bland annat - Utveckla en strategi och handlingsplan för transportkorridoren - Skapa en manual för en grön transportkorridor och med EWTC som ett bra exempel och i linje med EU policies - Utveckla ett ITS baserat ”mäklarsystem för transport- och trafikinformation” - Utveckla ett system för variabel hastighetskontroll - Utveckla rastplatser för tung trafik - Genomföra transportprognos och simuleringar En utförlig projektbeskrivning är redovisad av Region Blekinge i ansökan till EU:s program Interreg IVB Östersjön.
Item type:

Powered by Koha