VTI National Transport Research Database

ADSEAT: Adaptiva säten som skyddar män och kvinnor från nackskador (ADSEAT: Adaptive seat to reduce neck injuries for female and male occupants)

  • Linder, Astrid
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2009-01-01 -- 2009-12-31 ; 500000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/5439
Subject(s): Online resources: Abstract: Adaptiva säkerhetssystem som skyddar den åkande i ett passagerarfordon kräver detaljerad kunskap om olika åkande för att genera det bästa skyddet. För alla åkande i passagerarfordon finns en risk för whiplashskada vid en lågfartskollision. Whiplashskador orsakade i en fordonskollision är ett allvarligt trafiksäkerhetsområde. Årligen drabbas mer än 300 000 europeiska medborgare av denna skada som följd av fordonskollioner. Av befolkningen har kvinnor betydligt högre risk för att skadas än män. Skillnaden i risk mellan män och kvinnor är 40-100% och skillnaden har rapporterats från alla delar av världen från slutet av 60-talet tills idag. Och fortfarande, den enda modellen av den åkande som finns för provning och utveckling är en modell av en genomsnittlig man. Adaptiva anti-whiplash-systems skyddseffekt behöver utvärderas och kvantifieras för både män och kvinnor. Om så inte sker, kommer kostnaderna för dessa skador för det europeiska samhället att öka ytterligare. Projektet, ADSEAT, syftar till att fastställa de dynamiska egenskaperna för en modell av en genomsnittlig kvinna och implementera dessa i en numerisk modell i syfte att utforma ett förbättrat verktyg i form av åkandemodeller för utveckling och utvärdering av adaptiva säkerhetssystem med speciellt fokus på system som skyddar mot whiplashskador. Projektet kommer att resultera i en datormodell av en genomsnittlig kvinna, som komplement till den modell av en genomsnittlig man som redan existerar, för simulering av lågfartskollisioner. Dessutom kommer den utvecklade modellen att använda för utformning och utvärdering av adaptive sätessystem som syftar till att erbjuda förbättrad skydd om nackskador från sätet.Abstract: Adaptive safety systems addressing vehicle occupant protection requires in depth implemented knowledge of various occupant features, specifically those related to risk of injuries. All occupants in passenger vehicles are at risk of sustaining whiplash injuries in a low severity crash. Whiplash associated disorders (WAD), so called whiplash injuries, resulting from car crashes are a serious traffic safety issue. Yearly more than 300 000 European citizens suffer these injuries, resulting in over 4 billion € costs to European society. In the population, females are at considerable higher risk of these injuries and than males. The difference in risk between the robust, male, population and the vulnerable, female, part of the population is between 40-100%. This has been reported from epidemiological studies from all over the world since the end of 1960:s until today. And still, when assessing the vehicle safety the only available occupant model for these impact scenarios is an average male. Adaptive anti-whiplash systems need to be evaluated for their benefits both for males and females. If there are no improved protective systems, further rising costs for the European Society can be expected. This project aim at establishing the properties for a model of an average female and implement those in a computational model in order to provide a improved tool for the development and evaluation of adaptive systems with special focus on protection against whiplash protection. The project will result in a computational model of a female, in addition to the male model that already exists, for low severity testing. In addition, the computational models will be used in the design and evaluation of adaptive seat systems in order to provide enhanced neck injury protection from the seat.
Item type:

Powered by Koha