VTI National Transport Research Database

Samband mellan förseningar, driftstörningar och kapacitetsutnyttjande i det svenska järnvägsnätet (The effects of capacity utilization on delays and disturbances in the Swedish railway net)

  • Pyddoke, Roger
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-01-01 -- 2011-12-31 ; 810000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/29753
Subject(s): Abstract: Syftet med detta projekt är att identifiera metoder för och förutsättningarna för att med tillgänglig statistik etablera generellt användbara samband mellan kapacitetsutnyttjande och förseningar på olika slags bandelar.Abstract: The purpose of this project is to identify methods for and preconditions for using available statistics to establish generally useable relationsships between capacity utilization and train delays on different types of netlinks.
Item type:

Powered by Koha