VTI National Transport Research Database

Kalkyl av störningskänslighet vid investeringar och tidtabellsförändringar (Analysis of effects of disturbance in the railway system)

  • Köhler, Joakim
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-01-01 -- 2011-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2010/29747
Subject(s): Abstract: The project consists of developing methods to calculate the correlation between capacity, timetables and the sensitivity to disruptions. To quantify the disruption sensitivity due to timetables changes or investments in new railways is the main focus of this project.Abstract: Projektet omfattar metodutveckling för samband mellan kapacitet, tidtabeller och störningskänslighet. Kvantifiering av störningskänslighet för t.ex förändring i tidtabeller eller en investering i nya bansträckningar är ett centralt arbetsområde för projektet.
Item type:

Powered by Koha