VTI National Transport Research Database

Material i biobränslen (Materials in biofuels)

  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Saab Automobile Powertrain AB, Scania CV AB, Svenska Statoil AB, Volvo Personvagnar AB, Volvo Powertrain AB, Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Benteler Aluminium Systems Sweden AB, Sapa AB ; 2010-01-01 -- 2012-12-31 ; 13601085 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009003209
Subject(s): Abstract: Projektmålet är att kartlägga hur olika material påverkas av biobränslen och deras åldring för att kunna optimera materialvalen på ett så högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Utöver fördjupad kunskap inom materialteknik och biobränsleområdet ska resultaten användas till att påverka utformningen av framtida bränslestandarder.Abstract: Materials in Biofuels (MIB) is a relatively uninvestigated research field and the former common Vinnova Gröna Bilen 2 project revealed lots of new questions. In this project we want to go deeper and also expand the research extent by involving other research institutes and supplier companies. The aim is to develop standard test methods in order to map the critical properties of metals and polymer materials in different biofuels (alcohols and biodiesel). We want to obtain better understanding of degradation processes and aging properties of biodiesel fuels. Material testing will be performed to reveal what´s happening to metals and polymer materials when they are affected by biofuels and their degradation to determine the construction limits. The project will also investigate the interaction between polymers and metals in biofuels. The two aluminium supplier companies will focus on finding cost effective solutions for usage of aluminium alloys that can withstand ethanol fuels.
Item type:

Powered by Koha