VTI National Transport Research Database

Kollisionsvarnings system (Early Warning Collision System)

  • Nilsson, Katarina
  • C.N.S. Systems AB, Svenskt företag eller organisation, 556580-5297
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-01-01 -- 2010-02-15 ; 2000000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200803250
Subject(s): Abstract: Projektresultaten kommer att användas av CNS Systems för att: - överföra den framtagna applikationen till ett marknads- och försäljningsmaterial avsett för tidig marknadsföring mot befintliga och nya kunder på helikoptermarknaden. - utveckla en applikation för kollisionsvarning i enlighet med standardiserade processkrav för utrustning i flygplan (ED-12B). Systemplattformen kommer även att användas för: - General Aviation. Marknaden för kundapplikationer är fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede och ett kollisionsvarningssystem har sin roll inom denna marknad. - Säkerhetssystem för flygplatsfordon omfattande runway incursion warning. CNS Systems har installerat övervakningssystem för flygplatsfordon på två flygplatser och ett kollisionsvarningssystem kommer att adderas till den existerande uppsättningen av applikationer för fordon.Abstract: The objective of the project is to develop a demonstrator in a simulator environment of an Early Warning Collision System (EWCS) intended for cockpit pilot use in radar and non-radar covered airspace. It will be based on the VDL Mode 4 digital radio link where functions like ADS-B (GPS positioning) and TIS-B (radar positioning) are used for surveillance of targets in the vicinity of the aircraft. The project will focus on the development of algorithms for collision detection and warning as well as presentation to the pilot based on design conclusions of HMI principles, aviation rules and regulations and pilot cockpit environment, given the ADS-B and TIS-B source information. The project results will be used by CNS Systems to: - transfer the demonstration application into marketing and sales collateral for early market approach referring to existing and new customers on the helicopter market. - develop an early warning collision system application following the standardized aviation development process (ED-12B). In addition, the system platform will be used for: - General Aviation. The application market is still in an early stage of development and an early warning collision system has its role on this market. - Vehicle safety system including runway incursion warning on an airport. CNS Systems has installed vehicle tracking systems at two airports. An early warning collision system will be added to the existing portfolio of applications for vehicles.
Item type:

Powered by Koha