VTI National Transport Research Database

Framtidens SCR: ureakemi, alternativa bränslen och emissionskrav (Future SCR: Urea chemistry, alternative fuels and emission demands)

  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Scania CV AB ; 2010-01-01 -- 2012-06-30 ; 10200000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009003227
Subject(s): Abstract: Projektet berör en avgasreningsteknik för dieselavgaser, SCR-tekniken. Erfarenheter från fältet har visat att problem kan uppstå med kristallisering och klumpbildning av det tillsatta reduktionsmedlet i avgasröret. Projektet avser att öka kunskapen om vad som sker med reduktionsmedlet i avgasströmmen och vilka processer som ger upphov till kristallisering. Abstract: The project will look at an emission control technology for diesel exhaust gases, the SCR technology. Field experiences has shown that problems can arise with crystallization and lump formation of the added reducing agent in the exhaust pipe. The project aims to increase knowledge about what is happening with reduction agent in the exhaust stream and the processes that causes crystallization.
Item type:

Powered by Koha