VTI National Transport Research Database

Gröna tåget - Frontform och vinddrag för breda tåg i höga hastigheter (Green train - Front shape and slipstream for wide body trains at higher speeds)

  • Herbst, Astrid
  • Bombardier Transportation Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556101-9356
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2010-07-01 -- 2012-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2010/29796
Subject(s): Abstract: Nya krav på inducerat vinddrag och tryckpulser (på omgivningen) i TSD för tåg med hastighet över 190 km/h är svårare för breda tåg och höga tåg att klara. Nivåerna är anpassade till erfarenheter med tåg på kontinenten med UIC-profil och inte efter svenska förhållanden. Projektet syftar till att öka på kunskapen om inducerat vinddrag från breda tåg i höga hastigheter, förstå vilka implikationer de nya kraven har på tågfrontens utformning (i positionen längst bak) och utveckla en predikteringsmetodik för att kunna ta in dessa hänsyn tidigt i designcykeln. Variationer i frontens geometri utvärderas och optimeras också med avseende på tryckpulser och luftmotstånd. Studierna utgår från Regina 250. Projektet är en fortsättning på projektet Gröna tåget - Frontform och vinddrag för breda tåg i höga hastigheter som pågår till och med 2010.Abstract: New requirements on slipstream air speeds and head pressure pulse in the revised TSI for train speeds higher than 190 km/h are more difficult to fulfill for wide body trains and high trains. The requirements are derived from experiences from trains with UIC-profile, not representing Swedish conditions. The objective of the project is to increase the knowledge about slipstream air flow of wide body trains at high speeds, understand the implications of the new requirements on the front shape and to develop a prediction methodology in order to take this into account early in the design cycle. The front design will in parallel be optimized with respect to head pressure pulse and drag. The starting point is the Regina 250 train. The project is a continuation of the current project “Gröna tåget - Frontform och vinddrag för breda tåg i höga hastigheter” which ends 2010.
Item type:

Powered by Koha