VTI National Transport Research Database

Informationsmodellering Driftleda-processen (Process information modelling)

  • Gülich, Martin
  • Connecta AB, Svenskt företag eller organisation, 556610-5705
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-03-01 -- 2012-05-30 Registration number:
  • Trafikverket 2012/2208
Abstract: Syftet är att kartlägga informationsobjekten inom driftleda-processen och processens gränssnitt.Abstract: The goal is to model the process internal information objects and the business process interface.
Item type:

Powered by Koha