VTI National Transport Research Database

Utveckling av elmotor samt anpassning för drift av lättare fordon

  • Highland Group AB, Svenskt företag eller organisation, 556591-9841
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Highland Group AB ; 2009-07-01 -- 2010-05-30 ; 1200000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009001818
Subject(s): Abstract: Förstudien är avstamp i ett större projekt som syftar till att utveckla en nykonstruerad och patenterad elektrisk motor, samt att ta fram ett styrsystem samt transmission till densamma. Förstudien skall fastställa motorns lämplighet för fordonsapplikationer samt hur motorn skall konfigureras för att på enklaste sätt kunna användas i en möjlig fordonsprototyp.Abstract: The feasibility study is a starting point of a larger project aiming to develop a newly designed and patented electric motor, and to develop a command and control, and transmission of the same. Feasibility study will determine the engine's suitability for vehicle applications as well as how the engine is configured for the simplest way to use in a possible vehicle prototype.
Item type:

Powered by Koha