VTI National Transport Research Database

Hybriddriven båt (Hybriddriven boat)

  • SALT Teknik och Maskinservice, Svenskt företag eller organisation, 591126-1435
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Roddarhuset i Vaxholm HB ; 2009-08-01 -- 2012-06-30 ; 1220945 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009002215
Subject(s): Abstract: Projektets mål är konstruktion, tillverkning och försäljning av en hybriddriven båt som kombinerar i sammanhanget nya material och sammansättningsmetoder samt ny teknik och tydligt bidrar till energi och miljövinster så som sänkta utsläpp av fossilt CO2 och emissioner samt lägre driftkostnader.Abstract: The projects goal is to design, manufacture and selling off a hybriddriven boat that combines, in this context, new material and production methods and new technology which clearly contribute to energy savings and environmental protection by reduced discharge off emissions and fossil Co2 and to lower the operating costs.
Item type:

Powered by Koha