VTI National Transport Research Database

Sotbildning och -oxidation i en direktinsprutad dieselmotorcylinder (Soot formation and oxidation in a direct injected diesel engine cylinder)

  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Scania CV AB ; 2010-02-01 -- 2014-02-01 ; 8217080 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009002920
Subject(s): Abstract: Projektet har som syfte att öka förståelsen för sotbildning och sotoxidation i cylindern i en direktinsprutad dieselmotor genom att ta fram modeller för bättre förståelse av processerna. Projektet är ett samarbete mellan Scania, Lunds Tekniska Högskola och Imperial College.Abstract: The project aims to increase understanding of the formation of soot and oxidation in the cylinder in a direct injection diesel engine by developing models for better understanding of the processes. The project is a collaboration between Scania, Lund University and Imperial College.
Item type:

Powered by Koha