VTI National Transport Research Database

Utveckling och validering av metoder för accelererad åldring av avgasefterbehandlingssystem med oxidationskatalysator, partikelfilter och SCR-katalysator (Development and validation of rapid catalyst ageing methods for exhaust aftertreatment systems including oxidation catalyst, particulate filter and SCR catalyst)

  • Volvo Powertrain AB, Svenskt företag eller organisation, 556000-0753
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Powertrain AB ; 2010-01-01 -- 2012-12-31 ; 6000000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009003207
Subject(s): Abstract: Detta ärende berör deaktivering av avgasefterbehandligssystem på tunga dieselfordon. För att kompensera minskad reningsförmåga med ökande ålder måste avgastemperaturen höjas. Höjning leder till ökad bränsleförbrukning. I detta projekt utvecklas metoder för accelererad åldring. Sådana metoder är nödvändiga för forskningen runt deaktiveringsprocessen. Abstract: This project adresses deactivation of exhaust aftertreatment systems for heavy duty diesel vehicles. To compensate the reduced performance due to ageing the exhaust temperature must be increased. Increase leads to increased fuel consumption. This project develops methods for accelerated ageing. Such methods are necessary for research about the deactivation.
Item type:

Powered by Koha