VTI National Transport Research Database

Ihålig axelbalk för att reducera vikten (Hollow axle beam to reduce the weight)

  • Volvo Lastvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556013-9700
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Lastvagnar AB ; 2009-04-06 -- 2011-04-30 ; 1230000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009001783
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att ta fram en ihålig framaxelbalk. På detta sätt kan axelbalkens vikt minskas med 20 % vilket kan motsvara ungefär 30 kg. Projektet planerar att genomföra en studie för att undersöka möjligheten att kombinera ett patent för smidda detaljer samt en ihopfogningsteknik. I projektet kommer även ett institut i Ukraina att kontaktas då de är specialister på den typ av sammanfogningsteknik som ligger till grund för projektet.Abstract: The aim is to reduce the weight of an axle-beam with 20%, corresponding up to approximately 30 kg. The project is planning to research the possibility to combine a patent, for forged parts and a ‘junction technique’. The project will also be in contact with an institute in Ukraine, the reason being that they have specialists in the type of ‘junction technique’ that will be used, the technique that is the basis of this project.
Item type:

Powered by Koha