VTI National Transport Research Database

Flödesinducerad strömlinjeformning av transportfordon (Flow induced road transport streamlining)

  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Lastvagnar AB, Volvo Technology AB ; 2010-01-01 -- 2011-11-30 ; 1056340 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009001791
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att via simuleringsmetoder och provning ta fram koncept som på ett passivt sätt (dvs utan aktiva delar) kan bidra till en reduktion i luftmotstånd och därmed bränsleförbrukning. Konceptet kommer att utvecklas med hjälp av datorsimuleringar, och verifieras i vindtunnelprov.Abstract: The project aim is to develop passive concepts that reduce air resistance and fuel consumption. This will be achieved by computer simulations and testing.
Item type:

Powered by Koha