VTI National Transport Research Database

Framtida funktioner för efterbehandling av avgaser (Advanced control of emission aftertreatment)

  • Scania CV AB, Svenskt företag eller organisation, 556084-0976
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Scania CV AB, Uppsala universitet ; 2009-03-01 -- 2013-03-01 ; 23900000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009001786
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att utveckla effektivare styrning av katalytiska processer i efterbehandlingssystem som gör det möjligt att nå framtida krav på emissioner och förbrukning, samt att bygga upp egen kunskap och teknologi inom ett område som långsiktigt har stor påverkan på konkurrenskraften hos svensk fordonsindustri. Abstract: The project aims to develop more effective control of catalytic processes in the aftertreatment system which makes it possible to achieve the future requirements on emissions and fuel consumption, and to build up knowledge and technology in an area that has a major impact on the competitiveness of Swedish automotive industry.
Item type:

Powered by Koha