VTI National Transport Research Database

HVDC-nätverk och HVDC-komponenter för laddhybrider – vikt/prestandaoptimerad OBC och DC/DC (HVDC-network and HVDC-components for hybrid vehicles – weight/performance optimized OBC & DC/DC)

  • Kongsberg Automotive AB, Svenskt företag eller organisation, 556532-2145
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Kongsberg Automotive AB, QRTECH AB ; 2009-04-20 -- 2012-12-01 ; 24498000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009001797
Subject(s): Abstract: Syftet med projekt är att utveckla nya komponenter som krävs för att möjliggöra laddning av plug-in hybridfordon från elnätet, främst genom anpassning av existerande teknik till de specifika krav som gäller för fordon. Projektet syftar dessutom specifikt till att utveckla och ta fram en ”on-board charger” (OBC), med tillhörande DC/DC omvandlare, som är anpassad för användning i fordon.Abstract: The purpose of the project is to develop new components required to enable charging of plug-in hybrid vehicles from the grid, mainly by adapting existing technologies to the specific requirements for vehicles. The project also aims specifically to develop and set up an on-board charger(OBC), with associated DC / DC converters, which are adapted for use in vehicles.
Item type:

Powered by Koha