VTI National Transport Research Database

Produktion och distribution av biogas på Gotland (Production and distribution of biogas on Gotland)

  • Brogas AB, Svenskt företag eller organisation, 556785-2131
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Brogas AB ; 2011-03-11 -- 2013-10-31 ; 11350000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2011001712
Subject(s): Abstract: Norr om Visby kommer en biogasanläggning att uppföras för rötning av svingödsel, slakteriavfall och majsensilage. Producerad rågas kommer att transporteras i gasledningar till slutkunden Arla samt uppgraderingsanläggning. Projektet syftar till att i anslutning till biogasanläggningen uppföra en anläggning för separation av rötresten i olika näringskoncentrat med hjälp av finfiltrering och omvänd osmos.Abstract: Brogas biogas facility has huge possibilities to become a good example of a facility with focus on the agricultural sectors needs and goals in order to move forward towards the end customers. The base in the production will be manure and energy crop that are used as process stabilization for more energy rich and available substrate. The availability for example slaughterhouse waste and house hold waste creates possibilities for an interesting co digestion plant. Produced raw biogas will be transported in a gas pipe to the end customer Arla and to an upgrading facility. The gas pipes will be the first part of a planned gas grid on Gotland.
Item type:

Powered by Koha