VTI National Transport Research Database

Biologisk förhydrolys vid samrötning av hushållens matavfall och livsmedelsavfall från verksamheter, NSR AB (Biological prehydrolysis for codigestion of sorted biodegradables from households and food waste from industries, NSR Ltd)

  • Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR), Svenskt företag eller organisation, 556217-4580
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ; 2011-03-11 -- 2013-08-31 ; 1158000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2011001695
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att installera biologisk förhydrolys som förbehandlingsmetod vid NSRs biogasanläggning utanför Helsingborg. Förhydrolyssteget består av en tank med kort uppehållstid som substratet passerar innan det pumpas till rötkammaren. Målet med att bygga förhydrolyssteget är att öka biogasproduktionen med ca 3,8 GWh per år.Abstract: In NSR sorted biodegradables from households and waste from the food industry are treated by anaerobic digestion for the production of biogas, which is upgraded to vehicle fuel quality. An extension of the biogas plant is planned. The objective of the part of the project included in this application is to build a biological prehydrolysis step as a part of the extension instead of just increasing the digestion volume in the traditional way. The prehydrolysis step consists of a tank with a short hydraulic retention time which the substrate is pumped into before it is passed on to the digester tanks. The project aims to increase the efficiency of the anaerobic digestion from producing 1.65 m3 upgraded biogas per reactor volume and day to produce 1.70 m3 upgraded biogas per reactor volume and day. The project will demonstrate the effect of a biological prehydrolysis motivating others to implement this improved technique.
Item type:

Powered by Koha