VTI National Transport Research Database

Deponigasmotor på Rönneholms avfallsanläggning

  • Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, Svenskt företag eller organisation, 556214-7800
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Mellanskånes Renhållningsaktiebolag ; 2011-06-01 -- 2012-06-30 ; 2040000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2011001740
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att installera fyra Stirlingmotorer på den nedlagda deponin vid Rönneholms avfallsanläggning. Motorerna ska konvertera deponigasen till el motsvarande 35 kWe. Elen kommer dels att användas internt på avfallsanläggningen och dels säljas på elnätet.
Item type:

Powered by Koha