VTI National Transport Research Database

HD PPC Motorutveckling och validering (HD PPC Engine development and validation)

  • Volvo Powertrain AB, Svenskt företag eller organisation, 556000-0753
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Powertrain AB, Chevron International Sales &Services AB ; 2011-04-01 -- 2014-03-31 ; 11980000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010006241
Subject(s): Abstract: Projektets syfte är att undersöka vilken verkningsgrad som kan uppnås med partiellt förblandad förbränning (PPC - partially premixed combustion) utav högoktaniga bränslen i en tung lastbilsmotor. Målet är 50 % bromsad verkningsgrad med emissioner under Euro 6, US10 och Tier4F. Ett annat viktigt mål för projektet är att ta fram en konceptspecifikation för en fungerande PPC-motor och att kvantifiera kritiska motorparametrar och bränsleegenskaper. Projektet förväntas ge svar på hur motorns delsystem ska utformas för att kunna realisera PPC-tekniken i praktiska fordonsapplikationer Abstract: This project shall for the first time in a multi-cylinder engine show the ultra high fuel efficiency of Partially Premixed Combustion, PPC, using high octane fuels like gasoline and nafta. The goal is 50% brake efficiency with below Euro6 and US10 emission levels engine out. Brake efficiency will reach 50% in its best point in combination with the emission targets. The project will result in PPC relevant parameter specifications as injection characteristics compression ratio, piston bowl shape, in cylinder flow, fuel air ratio intervall air and EGR cooling requierments, total cooling requirement with FAN engagement. Coldstart and special needs for coldstart.
Item type:

Powered by Koha