VTI National Transport Research Database

Varudistributionsindex för incitamentstyrd samordning av städers varudistribution (A goods distribution index for incentive based coordination of city logistics)

  • Swahn, Magnus
  • Conlogic AB, Svenskt företag eller organisation, 556343-8802
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2008-07-01 -- 2010-01-31 ; 430000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200803845
Subject(s): Abstract: Målet är att etablera jämförelser via ett varudistributionsindex baserat på trovärdiga och relevanta data som kan stödja relevanta åtgärder och incitament för att uppnå en hållbar citylogistik. Förväntat resultat är att utveckla världsledande lösningar för urban freight transport i Sverige genom målsättningen att skapa Hållbara städer via bl.a. effektiv och kundanpassad tätortsdistribution. Fokus i projektet är mätning och uppföljning av godstrafikens bidrag till en hållbar stad med ett branschgemensamt varudistributionsindex som ska utvecklas och införas. Med detta index är målsättningen att möjliggöra jämförelser mellan enskilda logistikaktörer som kan erhålla olika incitament och fördelar vid bra prestanda samt att olika städers varudistribution kan jämföras om modellen anammas av flera städer inom och utanför Sverige. - Formulera en definition av hållbar citylogistik som kan stödja en hållbar stad - Förankra denna definition hos relevanta intressenter - Identifiera och föreslå relevanta nyckeltal för hållbar citylogistik i ett varudistributionsindex genom intervjuer med branschaktörer. I arbetet ingår även utveckling av mätmetoder. I denna fas exemplifieras hur dessa indikatorer kan utnyttjas för konkreta åtgärder av stadens företrädare och logistikaktörer. - Förankra dessa nyckeltal hos relevanta intressenter - Identifiera och beskriv tänkbara incitament och fördelar som ska erhållas vid bra prestanda - Förankra incitament och benchmark hos relevanta intressenter - Identifiera behovet av data samt möjligheter för effektiv och automatisk datafångst - Utveckla en modell för automatiserad datafångst och bearbetning av data. Etablera formen för återrapportering och prestandaredovisning som inkluderar jämförbarhet tillsammans med skydd för affärshemligheter. I denna fas inkluderas även utveckling av kommande förvaltning av modellen. - Utveckla modellen med redovisning av utfall för företags- respektive stadsnivå - Testkör modellen - Lansera modellenAbstract: The objective of the incentive driven city logistics is to develop relevant key performance indicators for city freight distribution that can be captured automatically from the participating transport companies existing IT and administrative systems. These data will be sent to a common database in a neutral form and form a total city key performance indicators that will serve as a benchmark. For the participating companies the key performance indicators will serve as feedback to the reporting companies where the companies with better performance will receive positive incentives that will further stimulate higher efficiency. Ideally the total key performance indicator will be useful for comparison of different cities city freight distribution efficiency. The aim is to validate the ideas with regard to technical and organisational boundaries. Furthermore is the aim to asses some general performance indicators for city distribution and setting up a functioning pilot test.
Item type:

Powered by Koha