VTI National Transport Research Database

Citylogistik i Norra Djurgårdsstaden - demonstrationsprojekt (City logistics in Stockholm Royal Seaport - demonstration project)

  • Kristoffersson, Jan
  • Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust), Svenskt företag eller organisation, 556753-4010
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Posten AB, Stockholms stad, Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust) ; 2011-07-01 -- 2013-10-30 ; 23700000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 349441
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets övergripande mål är stadsmiljöer där godstransporterna medför mindre miljöpåverkan till en lägre kostnad och bättre kvalitet. Projektet förväntas utveckla processer, affärsmodeller och teknik/IT för en effektiv och samordnad distribution av gods med Norra Djurgårdsstaden som ”case study”. Projektet förväntas också formulera slutsatser för fortsatt implementering av lösningarna både inom Norra Djurgårdsstaden och för implementering i andra nya och befintliga stadsdelar.Abstract: The project will lead to the introduction of market solutions (processes, business models and technology/ IT) that makes freight transports in urban environments more efficient. This is done through development, demonstration and evaluation of solutions in the urban development area of Stockholm Royal Seaport (Norra Djurgårdsstaden). Advanced IT solutions, that supports logistics and business models, makes it possible to create synergies that lead to fewer transports and a better use of resources. Fossil fuel free distribution of goods will be demonstrated. The goal is urban environments where freight transports has less environmental impacts (air pollution, noise) to lower cost and better quality.
Item type:

Powered by Koha