VTI National Transport Research Database

En ny metod för att extrahera och förädla lignin (A new method for extraction and upgrading of lignin)

  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2012-01-31 -- 2013-04-30 ; 3134000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2011005067
Subject(s): Abstract: Projektet avser en ny metod för att bryta ner lignin till mindre kolvätemolekyler som potentiellt kan användas som förnybara komponenter i tjockolja, diesel eller bensin. Om metoden appliceras på lut från kokaren i ett massabruk (svartlut eller rödlut) transformeras lignin till ett kolväte med fetare egenskaper och kommer att övergå från en vattenfas till en oljefas, vilket innebär att lignin kan separeras från övriga komponenter i luten (hemicellulosa, processkemikalier etc) som kan återföras till massabruket. En liknande metodik bör fungera även på lignin från lignocellulosabaserad etanoltillverkning.Abstract: With the method that is presented in this application we intend to depolymerize and reduce lignin in black liquor to monomeric hydrocarbons that can be used as different green oil derivatives. Through the transformation of lignin to a hydrocarbon the product will attain oil-like properties and hence phase transfer from aquous phase to an organic layer. This novel approach will thereby separate the formed product from hemicellulose, process chemicals etc from black liquor that can directly be recycled back to the pulp mill. We intend to study what catalysts that are active in the transformation using a model substrate and study the reaction mechanism. The reaction will be performed on different lignin models where the formed products will be unique. The compatibility of the catalytic system and common process chemicals in pulp mills will be studied. The solubility of the generated hydrocarbons in different reaction media will be studied in order to optimize the separation
Item type:

Powered by Koha