VTI National Transport Research Database

Tribologisk modellering för prediktering av cylinderfriktion (Enabling energy efficiency E3 - reducing engine friction)

  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Luleå tekniska universitet, Scania AB, Volvo Powertrain AB ; 2011-01-01 -- 2014-12-31 ; 8635013 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010004644
Subject(s): Abstract: Kontakten mellan kolvring och cylinderfoder är den största källan till mekaniska förluster i en motor för tunga fordon. Genom att optimera hela kolvring-cylinder-systemet beräknas friktionen reduceras så att bränslebesparingar så stora som 4% kan erhållas. Optimering av detta system är dock en dyr och tidskrävande process då den utförs experimentellt. Detta projekt kommer istället att bygga upp kunskap kring modelering och simuleringar med multifysikmodeller för hur textur på cylinderfodren, smörjmedelsviskositet, ringform m.m. påverkar friktionen.Abstract: The piston ring–cylinder liner (PRCL) contact is the largest source of mechanical power loss in a heavy duty diesel / biofuel engine. By optimization of the PRCL system, friction can be reduced in such way that fuel savings as large as 4% can be achieved. It is, however, a very time and cost consuming task to find completely new PRCL concepts since the process is to great extent experimental Edisonian trial-and-error. In this project it is instead proposed to apply simulations in order to obtain optimum liner surface texture, oil viscosity, ring shape etc. Models of the PRCL system will be developed in the proposed project. These are multi-physic models which includes the effects of lubrication in all regimes, cavitation, rheology, temperature, surface deformation and, primarily, texture and roughness of the contact surfaces. The models will be implemented in a computational platform which will be validated experimentally. The research will lead to improvements of the PRCL system that enables fuel savings of 3%.
Item type:

Powered by Koha