VTI National Transport Research Database

Stöd till projektet Förstudie för upprättande av centrum och nätverk för energieffektivisering inom sjöfarten

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2011-06-01 -- 2012-02-29 ; 350000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2011001764
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att kartlägga förutsättningarna för bildande av ett beställarnätverk för energieffektivisering inom sjöfarten i Sverige. Mycket forskning och utveckling pågår redan hos olika parter - inom akademin, bland rederier, konsultföretag, klassningssällskap m fl - till stora delar i samverkan. Stor potential verkar samtidigt finnas för att utöka och formalisera denna samverkan. Bildandet av ett nätverk inom området väntas bidra till en sådan utveckling.Abstract: Shipping is very energy intense business. At the same time, increased oil prices together with more strict environmental demands will lead to increased energy costs. 90% of all goods in Sweden have travelled some time on ship - an effective shipping industry is a prerequisite, and it is of high importance to make this sector even more energy efficient. The aim of this project is to lay the foundations for a network for energy efficiency in shipping. Much research and development is already taking place in academia, shipping companies, consultancies, classification societies etc. However, great potential can be seen in increased cooperation and coordination of activities. A dedicated network is expected to support such a development.
Item type:

Powered by Koha