VTI National Transport Research Database

Utvärdering av Nyströmsmotorn (Evaluation of the Nyström engine)

  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Saab Automobile Powertrain AB, Volvo Personvagnar AB ; 2011-10-01 -- 2012-06-30 ; 570000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2011001812
Subject(s): Abstract: Målsättningen med projektet är att öka kunskapen om hur kolvrörelser generellt sett påverkar förbränning och värmeöverföring i en motor. I projektet kommer Nyströmsmotorn (förskjutet kolvbultcentrum och vevaxelcentrum) att utvärderas. Projektet kommer att analysera den påverkan på motorns termodynamik och förbränning som förorsakas genom den förskjutna vevrörelsen. Projektet väntas ge ett svar på frågan om en icke-symmetrisk kolvrörelse kan reducera bränsleförbrukningen.Abstract: The project aims to experimentally evaluate the Nystrom engine, an engine with offset between piston pin and crankshaft. The concept have been developed by Rune Nystrom and Kenneth Eriksson. A SAAB 2.3 L turbocharged gasoline engine Fam III have been converted according to the Nystrom concept will be tested in an engine test cell and the results will be compared with the corresponding production engine.
Item type:

Powered by Koha