VTI National Transport Research Database

SURSHIP-assistans 2009 (SURSHIP Assistance 2009)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-01-01 -- 2010-04-30 ; 400000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200803902
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet avser assistans till VINNOVA i arbetet med SURSHIP (Survivability for ships, A Strategic European Research Cooperation on Maritime Safety within ERA-NET TRANSPORT), framför allt som medlem av sekretariatet, men även inom SURSHIPs Action Group. Design och underhåll under ett år (2008) av dedicerad SURSHIP web site ingår också i projektet. Projektet avser också att så snart studierna av MV Estonias sjunkförlopp är avslutade använda resultaten från dessa, plus det redan avslutade finska projektet ´Flooding´, för att undersöka i vilken mån IMOs regler idag, inklusive redan beslutade, är adekvata och om nya regelförändringar bör rekommenderas. Förväntat resultat är att ytterligare stärka samarbetet inom SURSHIP, som är ett svenskt initiativ från VINNOVA, och därigenom bidra till bättre sjösäkerhetsregler. Projektet genomförs av SSPA med Forskningschef Claes Källström som projektledare. Följande tre moment ingår: 1. Assistans till SURSHIPs sekretariat och ´Action Group´ under 2008-2009. 2. Design och underhåll (under 2008) för dedicerad SURSHIP Web Site. 3. Formulera underlag för SURSHIP-input till IMO baserat på de två forskningsstudierna av MV Estonias sjunkförlopp och det finska projektet ´Flooding´.Abstract: The project includes support to VINNOVA´s initiative SURSHIP (Survivability for ships, A strategic European Research Cooperation on Maritime Safety) in the SURSHIP Secretariat as well as in the Action Group. Updates and maintenance of the SURSHIP web site www.surship.eu are also included in the project. Impact and results from SURSHIP are expected to be an improved rule framework for design and operation of passenger ships, aiming at improved maritime safety. -
Item type:

Powered by Koha