VTI National Transport Research Database

Res- och energieffektivitet Lindholmen tur och retur (Travel and energy efficiency Lindholmen return)

  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Lindholmen Science Park AB ; 2010-12-06 -- 2012-11-01 ; 1171400 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010004930
Subject(s): Abstract: Lindholmen Science Park är ett expansivt företagsområde i centrala Göteborg. 18 000 personer pendlar in till området varje dag. Företagsetableringen går mycket snabbt, och nya kontor byggs på gamla parkeringsplatser. Ett nytt konferenscentra tar 1 000 gäster per dag. Genom att öka kunskapen om existerande bilpooler, samåkning, cykelpool, it lösningar mm vill projektet öka andelen som reser mer energi- och nyttoeffektivt. Syftet är att följa upp nyttan för både företagen och medarbetarna. Abstract: Lindholmen Science Park is the docklands of Göteborg. Some 18,000 persons commute to a busy working area, where new offices educations and housing are built on former parking lots. There are ample ways to travel by other means than car, good public transport, a functioning carpool, carsharing projects etc. The project will establish a prescense in the area, and guide individual co-workers to more energy- and work efficient means of transport.
Item type:

Powered by Koha