VTI National Transport Research Database

Förstudie - Mekanisk transmissionskluster (Pre-study - Mechanical transmission coordination)

  • Scania AB, Svenskt företag eller organisation, 556184-8564
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, AB Volvo, Scania AB ; 2011-01-01 -- 2011-12-31 ; 1100000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010006242
Subject(s): Abstract: Syftet med denna förstudie är starta en industrinära forskningsmiljö för mekaniska transmissioner med målet att på olika sätt energieffektivisera alla typer av kraftöverföringssytem. Deltagande parter skall vara olika forsknings-, utvecklings- och produktionsmiljöer. Resultatet av förstudien ska bli en strategi för Sverige inom området. Dessutom ska studien ta fram en möjlig behovsanpassad organisation kring forskningsmiljön. I förlängningen öppnas möjlighet för kompetensutveckling även inom andra industrisektorer som t ex pappersindustri, gruvindustri, vindkraft och vattenkraft. Abstract: The project is about a pre-study regarding the creation of a organization that will focus on industrially close research in the area of mechanical transmissions including research for the production. Today Sweden is missing an overall research environment for mechanical transmissions which is needed in the future to meet the demands in both the car industry but also wind and water power. Sweden already has good competence within the area so the objective for the pre-study is to secure the future national competence already now. The project will be run by the car industry, AB Volvo and Scania, together with the universities Chalmers and KTH.
Item type:

Powered by Koha