VTI National Transport Research Database

Drivlinemodeller för konceptstudier av ljud- och vibrationsegenskaper i personbilar (Conceptual design models for premium driveline noise-vibration-harshness characteristics)

  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Volvo Personvagnar AB ; 2011-01-01 -- 2013-12-31 ; 3833000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010006253
Subject(s): Abstract: Bilens drivlina är ett komplext och kraftigt olinjärt system och en av de största vibrationskällorna. Därför behövs effektiva simuleringsmodeller för prediktion av grundläggande olinjära dynamiska fenomen redan i konceptfas. Projektet siktar på att ta fram reducerade olinjära modeller som är så enkla som möjligt, men också tillräckligt noggrann för nödvändig prediktionsförmåga. Kunskapsuppbyggnad kring olinjära dynamiska system är av yttersta vikt för införandet av nya, energieffektiva drivlinor. Abstract: To sell a car in the so-called premium segment it has to be quiet and free from vibrations. The car’s driveline is a complex and highly nonlinear system and one of the major sources of vibration. The development trend is generally considered to intensify problems of vibration. This causes a critical need for effective simulation models to predict basic nonlinear dynamical phenomena during concept analysis. The purpose of the project is a strategic knowledge build-up to match on-going technical development to significantly lower future CO2-emissions. We aim at developing nonlinear reduced order models that are as simple as possible but also as complex as necessary for sufficiently accurate prediction ability for conceptual design analysis. The models searched for are ultimately parameterized using physical insight. Overparameterized models, i.e. models for which the model's parameter setting cannot be determined by experiments because of lack of informativity will be rejected.
Item type:

Powered by Koha