VTI National Transport Research Database

Kinetiskt energilager för elfordon

  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2011-06-01 -- 2013-06-01 ; 1800000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010004711
Subject(s): Abstract: Roterande kientiska energilager har lägre energitäthet än Li-jonbatterier men hög effekttäthet (jämförbar med superkondensatorer). Dom är inte beroende av kemiska processer och är därför okänsliga för laddningscykler. Dessa unika egenskaper gör dem väl lämpade som energibuffer i elektrifierade fordon, där de kan hantera höga effekttransienter uppkommna vid acceleration och regenerativ inbromsning. Detta projekt syftar till att bygga upp en komplett virtuell drivlina med det kinetiska energilagret inkopplat i serie. Fokus ligger på optimering av ett komplett system samt reducering av förluster i de individuella delarna. Abstract: Rotating kinetic energy storage devices have high energy density (though not as high as Li-ion batteries) and high power density (comparable with that of super-capacitors). They do not rely on chemical processes for their operation, making them insensitive to charge discharge cycles andenvironmentally friendly. Their unique properties make them especially well suited as energy buffers in electric vehicles, handling the high power-transients occuring during acceleration and regenerative braking. The present project aims at constructing a complete driveline with the kinetic energy storage connected in series. Focus will be put on optimizing the complete system and reducing losses in each individual part.
Item type:

Powered by Koha