VTI National Transport Research Database

Nästa generation litium-jon batterier; kisel och silikat (Next generation Li-ion batteries; silicon and silicate)

  • Uppsala universitet, Universitet eller högskola, 202100-2932
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten ; 2011-06-01 -- 2014-12-31 ; 4920000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2010004670
Subject(s): Abstract: Användning av elektricitet som energibärare är ett effektivt sätt att nå målen för minskad energianvändningning och miljöpåverkan inom transportsektorn. En övergång till hybrid-, laddhybrid- och rena elfordon hämmas av bristen på kraftfulla, säkra och billiga batterier. Projektet syftar till att bygga vidare på de senaste forskningsresultaten för att skapa nästa generations litium-jon batterier baserade på kisel och litiumjärnsilikat som elektrodmaterial. Projektet ska besvara grundläggande frågor kring ett sådant batteris optimering, stabilitet och livslängd.
Item type:

Powered by Koha