VTI National Transport Research Database

Säkra och tillförlitliga batterisystem för miljöanpassade fordon – utveckling och provmetoder (Safe and reliable battery systems for sustainable transport - development and test methods)

  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Energimyndigheten, Autoliv Sverige AB, BAE Systems Hägglunds AB, Energitekniskt Centrum i Piteå, Kungliga tekniska högskolan, Saab Automobile AB, Scania CV AB, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut AB, Uppsala universitet, Volvo Technology AB ; 2009-06-01 -- 2012-10-31 ; 15312000 kronorRegistration number:
  • Energimyndigheten 2009001731
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att utveckla metoder för utvärdering av egenskaper hos olika typer av batterier avsedda för fordon samt att jämföra lämpliga batterisystem för svenska hybridfordon. Projektets profil är utveckling av testmetoder, speciellt för livslängdsbegränsningar och säkerhet hos batterisystem för fordon. Samverkan sker med Svenskt hybridfordonscentrums forskning inom energilagring.Abstract: The operating range and the performance of an electric vehicle will depend on the capacity of the batteries. Different use cases, temperatures and discharging patterns will decide how efficiently different types of batteries can be used. It will be necessary to understand the influence of different loads, temperatures and use. The use of batteries in a plug-in hybrid electric vehicle or in a battery vehicle is different from the battery use in a hybrid vehicle. Safety of hybrids electric vehicles is addresses in standards. These requirements are not as strict as the requirements put on petrol cars. Neither is the electrical safety on an equal level as for other consumer products. No consideration is given to damages on batteries. The research should cover both research and testing aspects in life length testing, cell chemistry, parameters for the Battery Management Unit, electrical overload, shock and vibration, fire, mechanical damages, climatic influence and electrical safety.
Item type:

Powered by Koha